हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा - सुदुरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु (सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ १७ गते बुधबार १६:३१:५४ बजे

कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा - सुदुरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु (सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा - सुदुरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु (सबै) २०८० माघ १७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन