हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिहरु तथा स्थानीय तहहरु - सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० माघ १७ गते बुधबार १३:२२:०४ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा। 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिहरु तथा स्थानीय तहहरु - सबै) २०८० माघ १७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन