हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह (महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ १५ गते सोमबार १५:३६:३१ बजे

जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह (महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका सबै) 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह (महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका सबै) २०८० माघ १५ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन