हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।(श्री स्थानीय तहहरु सबै )

सङ्घीय मामिला शाखा २०८० माघ १२ गते शुक्रबार १४:५८:३३ बजे

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।(श्री स्थानीय तहहरु सबै )


Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।(श्री स्थानीय तहहरु सबै ) २०८० माघ १२ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन