हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ ९ गते मंगलबार १५:२३:५२ बजे

भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०८० माघ ९ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन