हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ ८ गते सोमबार १४:१९:४५ बजे

कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०८० माघ ८ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन