हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८० माघ ३ गते बुधबार १२:३७:३४ बजे

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । २०८० माघ ३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन