हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० पौष १९ गते बिहीबार १२:०८:३३ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०८० पौष १९ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन