हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्य निकाय २०८० पौष १७ गते मंगलबार १५:०९:३९ बजे

आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना  ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०८० पौष १७ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन