हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जि.स.स. ७७ वटै)

संगठन विकास शाखा २०८० पौष १७ गते मंगलबार ११:०२:५७ बजे

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जि.स.स. ७७ वटै) २०८० पौष १७ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन