हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० पौष ८ गते आइतबार १५:५०:१८ बजे

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै) २०८० पौष ८ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन