हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) ।

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८० पौष ६ गते शुक्रबार १२:०१:४४ बजे

प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) । २०८० पौष ६ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन