हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रिक्त विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० पौष ४ गते बुधबार ११:४७:१० बजे

रिक्त विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रिक्त विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । २०८० पौष ४ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन