हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० आश्विन २ गते मंगलबार १६:१९:३८ बजे

जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० आश्विन २ गते मंगलबार
२. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० । २०८० आश्विन २ गते मंगलबार
३. कपाली तमसुक प्रमाणित गराउने तरिका । २०८० आश्विन २ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन