हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३८ औ अङ्‍कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रशासन सुधार महाशाखा २०८० भाद्र २६ गते मंगलबार १३:१०:०४ बजे

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३८  औ अङ्‍कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३८ औ अङ्‍कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । २०८० भाद्र २६ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन