हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

निजामती सेवा दिवस २०८० को अवसरमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० भाद्र २२ गते शुक्रबार १४:०९:५४ बजे

निजामती सेवा दिवस २०८० को अवसरमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती सेवा दिवस २०८० को अवसरमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण । २०८० भाद्र २२ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार