हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० भाद्र १५ गते शुक्रबार १२:४५:४३ बजे

JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान  ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०८० भाद्र १५ गते शुक्रबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति