हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

रा.प.प्रथम र द्धितिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय) सबै

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० श्रावण २४ गते बुधबार १३:४९:५१ बजे

रा.प.प्रथम र द्धितिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय) सबै

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रा.प.प्रथम र द्धितिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय) सबै २०८० श्रावण २४ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार