हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

आ.व. २०७९/८० को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाईन सफ्टवेर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल बाहेकका पदाधिकारी / कर्मचारीहरु)

अन्य निकाय २०८० श्रावण २ गते मंगलबार १३:१०:४७ बजे

आ.व. २०७९/८० को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाईन सफ्टवेर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल बाहेकका पदाधिकारी / कर्मचारीहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आ.व. २०७९/८० को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाईन सफ्टवेर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल बाहेकका पदाधिकारी / कर्मचारीहरु) २०८० श्रावण २ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार