हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूची नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० जेठ १६ गते मंगलबार २१:४९:२४ बजे

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूची नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूची नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । २०८० जेठ १६ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार