हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कर्मचारी विवरण माग सम्बन्धमा - श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय (सबै)।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८० जेठ ३ गते बुधबार १८:०७:५७ बजे

कर्मचारी विवरण माग सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी विवरण माग सम्बन्धमा - श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय (सबै)। २०८० जेठ ३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन