हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

बैदेशिक अनलाईन छात्रबृत्तिका लागि आवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ भाद्र २५ गते शुक्रबार १४:५४:४२ बजे

बैदेशिक अनलाईन छात्रबृत्तिका लागि आवेदन आव्हान । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अनलाईन छात्रबृत्तिका लागि आवेदन आव्हान । २०७८ भाद्र २५ गते शुक्रबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति