साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री), कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ८९-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-११-२५ )

बढुवा शाखा २०७९ फाल्गुण २६ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना