छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल शिक्षा सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ३१-०७९/८०,३२-०७९/८० र ३३-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-४ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ ५ गते बिहीबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना