छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ मंसिर २४ गते शुक्रबार १३:१२:४० बजे

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । पत्र डाउनलोड गर्न https://mofaga.gov.np/saruwa-letter मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार