साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

महालेखापरिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ आश्विन १ गते शुक्रबार १४:००:२६ बजे

महालेखापरिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदनको  जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन