छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।०५।२९ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ भाद्र २९ गते मंगलबार १६:४९:३४ बजे

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।०५।२९ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन