छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बारे । (स्थानीय तहहरु सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ भाद्र २२ गते मंगलबार १६:३४:५७ बजे

कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बारे । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन