साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सरुवा / काज / कामकाजका लागि Online System बाट निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७ मंसिर ५ गते शुक्रबार १५:१६:५३ बजे

सरुवा / काज / कामकाजका लागि Online System बाट निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।  अनलाईन सरुवा / काज / कामकाजका लागि निवेदन दिन https://saruwa.mofaga.gov.np/ मा जानुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन