साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

छैठौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस मनाउने सम्बन्धी परिपत्र । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै)

अन्य निकाय २०७७ मंसिर ४ गते बिहीबार १३:५४:३३ बजे

श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प.सं. ०७७।७८ च.नं. १८२ मिति २०७७।८।३ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

छैठौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस मनाउने सम्बन्धी परिपत्र । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन