छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ मापदण्ड

"ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७" सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७ श्रावण ९ गते शुक्रबार १२:४९:५९ बजे

"ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७" सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै) । मापदण्ड ठाउनलोड गर्नको लागि तलको PDF Icon मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप मापदण्ड