साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका संलग्न सूची बमोजिम)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ जेठ ५ गते सोमबार १६:०५:४० बजे

बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका संलग्न सूची बमोजिम)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन