साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ पठाइएको । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ बैशाख २६ गते शुक्रबार १४:५२:३८ बजे

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ पठाइएको । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन