साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्ने । (गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै)

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७६ चैत्र १२ गते बुधबार १४:०८:३६ बजे

COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्ने । (गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप Covid-19 सुचना