साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको आ.ब.२०७६।७७ को बार्षिक हिसाव भिडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै ७५३)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७ श्रावण २९ गते बिहीबार १२:३२:५४ बजे

स्थानीय तहको आ.ब.२०७६।७७ को बार्षिक हिसाव भिडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै ७५३)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन