साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१९
 
२. कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-३-१४
 
३. Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-९
 
४. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-३-७
 
५. क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार लगायतका कार्यका लागि निकासा दिन निर्धारित रकम (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना अन्य निकाय २०७७-३-२
 
६. विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-२-३०
 
७. कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड-१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमुना) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
८. नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
९. कोभिड १९ को बिश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७७-२-१८
 
१०. हटलाईन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-२-९
 
११. COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-३१
 
१२. कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-२६
 
१३. COVID-19 को कारण प्रभावितहरुलाई प्रदान गरिने राहत, कर छुट तथा सुविधाहरु स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा । Covid-19 सुचना मन्त्रालय २०७७-१-२२
 
१४. मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-१७
 
१५. CRISIS Reporting Management Information System (CMIS) प्रयोग सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-१-१७
 
Showing 1 to 15 of 29 records