सूचना/समाचार

सूचना सम्बन्धित महाशाखा/शाखा सूचना प्रकार समाचार मिति
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2018 - 17:42
आ.व. २०७५/७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 07/17/2018 - 17:39
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा - जिसस सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/16/2018 - 20:39
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा । विकास सहायता समन्वय शाखा अन्य 07/15/2018 - 15:58
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता (जि.स.स., स्थानीय तहहरु सबै ) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/11/2018 - 10:47
सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 07/10/2018 - 13:46
प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/10/2018 - 10:35
३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 07/09/2018 - 16:56
रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 07/09/2018 - 16:55
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१४अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/09/2018 - 10:33
प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 07/08/2018 - 15:50
विवरण पठाउने सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2018 - 17:02
बेरुजु फ़र्छयौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फ़र्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2018 - 11:34
उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 14:11
नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 12:12
लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:24
मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/29/2018 - 11:02
सहभागिता सम्बन्धमा । (महा/उपमहा /नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, प्रदेश नं. २ सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 06/29/2018 - 10:58
नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, तथा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । (महाशाखा/शाखा सबै , स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग , केन्द्रीय पंजीकरण विभाग , आयोजना /प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/27/2018 - 15:24
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/26/2018 - 12:02
"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/26/2018 - 11:27
आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 06/26/2018 - 11:20
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/25/2018 - 14:24
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका कार्यालय सबै (प्रदेश नं. ६ र ७) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:36
सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा साझेदारी र सहकार्य सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (३९ जिल्ला) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 16:31
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ | मन्त्रालय कार्यविधि 06/21/2018 - 12:45
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (बनेपा/सूर्यविनायक/कागेश्वरी मनहरा/गोदावरी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:24
विश्व योग दिवस जुन २१ (असार ७) मनाउने बारे- स्थानीय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/21/2018 - 11:19
आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/19/2018 - 16:03
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:31
सम्पति विवरण दर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/निजामती कर्मचारी अस्पताल/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2018 - 13:28
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/19/2018 - 13:23
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग । सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा कार्यविधि 06/19/2018 - 12:32
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 06/19/2018 - 12:05
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/18/2018 - 15:34
आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/17/2018 - 15:19
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१३ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/17/2018 - 10:38
सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/15/2018 - 14:03
IEE कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै , जि.स.स. को कार्यालय सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/14/2018 - 12:55
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।३०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/13/2018 - 17:14
स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:52
स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/11/2018 - 15:51
परिपत्र- सबै स्थानीय तहहरु । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 17:11
बेरुजु फर्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 16:50
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । (महा/उपमहा /नगरपालिका एवं गाउँपालिका सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2018 - 13:37
जानकारी सम्बन्धमा (महाशाखा/शाखा सबै) । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/08/2018 - 15:12
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (जि.स. स. जुम्ला, तातोपानी,हिमा ,सिंजा ,पातारासी ,कन्कासुन्दारी, तिला गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 15:10
योजना तथा वजेट सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा योजना तथा वजेट सम्बन्धी 06/08/2018 - 14:30
तालिम/क्षमता विकास सम्बन्धी श्रोत व्यक्तिहरुको सूची स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा क्षमता विकास सामाग्री 06/08/2018 - 13:56
सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:46
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा एकिकृत सम्पत्ति कर 06/08/2018 - 13:44
खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:39
न्यायिक समिति सम्बन्धी थप श्रोत सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:37
न्यायिक समिति सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा न्यायिक समिति सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:18
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 06/08/2018 - 13:14
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )। स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2018 - 11:58
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:12
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:11
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:10
गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:09
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:07
स्थानीय राजपत्रको नमूना मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:05
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:04
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 17:01
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:59
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:57
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:56
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:55
महानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:52
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 16:50
स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 06/07/2018 - 16:00
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मन्त्रालय नमुना कानुन 06/07/2018 - 10:47
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/06/2018 - 15:58
जिन्सी सामानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित समिति/आयोग/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/इकाई । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/06/2018 - 15:56
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:53
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा मार्गदर्शन 06/05/2018 - 15:52
वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/निजामती कर्मचारी अस्पताल/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 06/04/2018 - 15:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२१) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 06/04/2018 - 15:47
परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/03/2018 - 15:44
३१२ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:52
३११अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/02/2018 - 11:51
मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/29/2018 - 15:41
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/28/2018 - 15:38
३१० अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/28/2018 - 11:38
गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/महा/नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाभित्रका) सबै/महाशाखा (मन्त्रालय) सबै। आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:35
स्थानीय तहको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/27/2018 - 15:33
स्थानीय तह सहकारी ऐन मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:57
उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:54
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:53
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:52
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:51
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:49
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) । मन्त्रालय नमुना कानुन 05/24/2018 - 16:48
प्रेस विज्ञप्ति (माननीय मन्त्रीज्यूको वहाली) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 16:20
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2018 - 15:54
लेखा परीक्षण व्यहोराको फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयन बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/24/2018 - 15:43
सहभागिता सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु- गाउँ/नगरपालिका, रुपन्देही) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/24/2018 - 14:13
तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 05/24/2018 - 10:59
गणतन्त्र दिवसको तयारी सम्बन्धमा - काठमाण्डौ/ललितपुर महानपा, भक्तपुर/मध्यपुरठमी/किर्तीपुर नपा, जिसस काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:12
कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपअध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/23/2018 - 14:11
प्रशासन पत्रिका १३० औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । मन्त्रालय अन्य 05/22/2018 - 14:10
विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/21/2018 - 14:09
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्युहरु, उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ४ र ५ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 05/21/2018 - 14:08
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/20/2018 - 14:06
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा -प्रमुख/उप-प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:05
गोष्ठीमा सहभागीता सम्बन्धमा (प्रमुख/उप-प्रमुख/जि.स.अधिकारीहरु- कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका जि.स.स.हरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:04
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/18/2018 - 14:02
परिपत्र सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 14:01
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2018 - 13:57
आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय/कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यालय/खजुरा/जानकी/बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/16/2018 - 13:56
स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/11/2018 - 13:55
कार्यालयमा आबद्धताका लागि समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/11/2018 - 13:54
३०९अाै‌‌ बैठक मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:37
३०८ अाै‌‌ बैठक । मन्त्रालय निजामती कर्मचारी छात्रवृति 05/10/2018 - 11:35
पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा बितरण अनुगमन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 05/09/2018 - 13:53
आवश्यक समन्वय गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 05/08/2018 - 13:51
गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु) । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:49
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । संघीय मामिला शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:47
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । सूचना तथा प्रविधि शाखा अन्य 05/07/2018 - 13:46
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे- शाखाहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै/विभाग सबै/निजामती किताबखाना, हरिहरभवन/ने.प्र.प्र.प्रतिष्ठान, जावलाखेल/कर्मचारी प्र.प्रतिष्ठान, बागडोल/निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/07/2018 - 13:46
राजस्व सुधार योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तह । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा अन्य 05/02/2018 - 13:44
स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/27/2018 - 13:41
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-रौतहट जिल्लाका नगरपालिका प्रमुखज्यू सबै/गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयका लेखा प्रमुखज्यू सबै स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/26/2018 - 13:40
प्रेस विज्ञप्ति - दोश्रो चौमासिक वैठक (२०७५-१-१२) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 04/25/2018 - 13:38
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- सिन्धुली जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:37
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- मोरङ जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:34
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- रौतहट जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा अन्य 04/24/2018 - 13:30
आ.व. २०७४।७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - (विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/शाखाहरु)सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:29
हाजिर हुन जाने बारे- श्री सबै कर्मचारीहरु (यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार पदस्थापन भई कामकाज गर्न खटाइएका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:27
विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:26
आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- आयोजना/समिति/ प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/23/2018 - 13:25
सहभागिता सम्बन्धमा- श्री महानगरपालिका/ नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाका सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा अन्य 04/22/2018 - 13:23
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 04/20/2018 - 12:48
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:56
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:55
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:54
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 17:10
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ । मन्त्रालय मापदण्ड 04/16/2018 - 17:00
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना । मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 16:59
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । संघीय मामिला शाखा अन्य 04/16/2018 - 15:58
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:44
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:43
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:41
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:40
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्रालय अन्य 04/16/2018 - 12:39
मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/16/2018 - 11:38
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/15/2018 - 11:34

प्रवक्ता

सह-सचिव
प्रवक्ता
फोन नंः
०१-४२००२८५

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
सूचना अधिकारी
सोधपुछ कक्षः
०१-४२००३१८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०९

 फ्याक्स: (+९७७) -

 ईमेल: 

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९