अन्तिम अपडेट: आईतबार, 11/17/2019 - 13:07

सूचना/समाचार

सूचना सम्बन्धित महाशाखा/शाखा सूचना प्रकार समाचार मिति
दोस्रो पटक ताकेता गरिएको स्थानियतहहरु (विवरण पठाउन बाँकी) सबै स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/15/2019 - 15:04
Mobile App का लागि राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह (सबै)) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/21/2019 - 11:26
अन्तरक्रियामा गोष्ठीमा सहभागि गराईदिने सम्बन्धमा (बिराटनगर महानगरपालिका) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/17/2019 - 13:07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 11/15/2019 - 14:22
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/15/2019 - 13:31
मतदान केन्द्र तोकिएको संस्थामा बिदा दिने सम्बन्धमा । (उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/15/2019 - 10:41
कार्यक्रम पेश गर्ने बारे (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/14/2019 - 12:38
लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान कार्यक्रम सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/13/2019 - 13:53
चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ को जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/13/2019 - 12:11
GRIPS छात्रबृतिका लागि मनोनयन सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 11/13/2019 - 12:07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/12/2019 - 13:53
उप निर्बाचन २०७६ को व्यवस्थापन सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 11/11/2019 - 14:37
आ.ब २०७६ / ७७ को निति तथा कार्क्रम एवं बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियका सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/11/2019 - 14:17
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/10/2019 - 14:24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/07/2019 - 14:51
गोष्टीमा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानियतह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/06/2019 - 15:51
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/04/2019 - 15:17
सेवाकालीन तालिमा छनोट भएका सहभागीहरुको नामावली सम्बन्धमा । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2019 - 14:07
सुशासनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम (CD-SG) सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2019 - 13:35
सुशासनका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम (CD-SG) सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2019 - 13:33
Follow up Support program सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) । स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 11/01/2019 - 13:27
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा (उल्लेखित तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रेस विज्ञप्ति 11/01/2019 - 13:08
रा.प तृतिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / निकाय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/31/2019 - 16:27
आ.ब २०७५/०७६ को सम्पति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/31/2019 - 16:15
सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/31/2019 - 12:26
सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/31/2019 - 11:56
सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, नगरपालिका महास‌ंघ, गाउँपालिका महासंघ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/25/2019 - 13:35
तालिममा मनोनयन गरि पठाउने । (श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं.३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश एवम् पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/25/2019 - 13:29
तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तहहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/24/2019 - 11:25
नमुना हस्ताक्षर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्य 10/24/2019 - 11:21
Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation (JFY 2020) विषयमा Master's/Doctoral Degree छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आब्हान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 10/22/2019 - 16:32
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 10/22/2019 - 16:29
JDS मा आवेदन दिन मनोनयन गरिएको बारे । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा अन्य 10/22/2019 - 12:26
आवश्यक सहजीकरणको लागि । (श्री बर्दिवास, ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, वागमती, चन्द्रपुर, गुजरा, निजगढ नगरपालिकाहरु) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/21/2019 - 14:25
स्थानीय तहका विज्ञापित पदहरु एकिन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै स्थानीय तहहरु) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/21/2019 - 14:12
आ.ब. २०७५।७६ को समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (श्री तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका उल्लेखित जि.स.स. तथा स्थानीय तहहरु नवलपरासी सुस्ता पूर्व, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 10/20/2019 - 14:43
परिपत्र (पत्रमा उल्ल्खित स्थानिय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/18/2019 - 10:45
परिपत्र (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 10/18/2019 - 10:44
आर्थिक विवण सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/16/2019 - 15:25
बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना । (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/16/2019 - 14:14
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/16/2019 - 12:52
सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/16/2019 - 12:09
तालिममा मनोनयन गरी पठाउने (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सातै प्रदेश, उल्लेखित स्थानिय तहहरु) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2019 - 16:23
आ ब २०७५।७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2019 - 16:17
तालिममा मनोनयन गरी पठाई दिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2019 - 12:36
तालिममा मनोनयन गरी पठाई दिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2019 - 12:34
सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/15/2019 - 11:22
मा स्वा स्व से को विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/14/2019 - 16:23
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश ३ का स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/14/2019 - 14:14
आ ब २०७५।७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका जि.स.स. तथा स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 10/11/2019 - 14:24
राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रेस विज्ञप्ति 10/03/2019 - 13:01
पशुपन्छिका रोगको सघन निगरानी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/02/2019 - 15:03
एक स्थानीय तह एक प्राविधिकको तलब भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/02/2019 - 14:58
पोषण बिशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/02/2019 - 11:57
ऐतिहासिक दस्तावेज तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2019 - 15:21
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 10/01/2019 - 14:00
तलब भत्ता सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 10/01/2019 - 12:50
जानकारी सम्बन्धमा (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/29/2019 - 16:37
२०७६ बडा दशै र तिहार बिदाको समयमा स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/29/2019 - 16:07
आयोजनाहरु माग गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/29/2019 - 13:37
उपस्थित हुने सम्बन्धमा (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/29/2019 - 13:35
बजेट तथा कार्यक्रम बाडफाँड सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/29/2019 - 13:30
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/27/2019 - 14:40
युवा मैत्री स्थानीय तह विकासका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2019 - 15:06
सम्पर्क व्यक्ति तोकि पठाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2019 - 15:04
अन्तराष्ट्रिय गरिबी निबारण दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2019 - 13:11
IDDR Day मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/26/2019 - 10:26
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/25/2019 - 16:50
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उपत्यकाभित्रका स्थानिय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/25/2019 - 10:13
राजश्वको दर सम्बन्धमा (चन्द्रकोट गापा गुल्मी) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/24/2019 - 14:08
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा ( काठमान्डौ ललितपुर र भक्तपुरका स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/24/2019 - 13:04
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवण पठाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/24/2019 - 11:46
अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक तथा विश्व अल्जाईमर्स दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/22/2019 - 16:30
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सम्बन्धी निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/22/2019 - 12:28
प्रमुख जिसस सबै, प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानिय तह सबै (प्रदेश २ ) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/22/2019 - 12:04
सहभागिता सम्बन्धमा ( उल्लेखित स्थानिय तह सबै स्थानिय तह) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/19/2019 - 16:58
सहभागिता सम्बन्धमा ( कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सबै स्थानिय तह) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/19/2019 - 15:54
छात्रवृत्ति समितिको ३२९ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | कर्मचारी कल्याण शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 09/19/2019 - 14:17
कर्मचारी अनिबार्य उपस्थिति सम्बन्धमा । (तोकिएका निकाय सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/18/2019 - 13:15
Audio / Visual सामाग्री सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/17/2019 - 17:30
राजस्व परामर्श समितिमा सहभागिता सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 16:34
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । गण्डकी प्रदेश (जिसस प्रमुख सबै, प्रमुखज्यू तथा प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय तह सबै ) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 12:53
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा सुदुर पश्चिम प्रदेश (जिसस प्रमुख सबै, प्रमुखज्यू तथा प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय तह सबै ) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 12:47
सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा (संलग्न विवरणमा उल्लेखित सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 11:58
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 11:53
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/16/2019 - 11:50
आ.व. २०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री तराई मधेश समृद्दि कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु । मन्त्रालय अन्य 09/16/2019 - 10:28
बेरुजु समपरिक्षण सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तहहरु सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/15/2019 - 13:34
उपस्थिति सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/15/2019 - 13:18
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तह सबै ) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/12/2019 - 13:24
संविधान दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/11/2019 - 14:34
सातौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै ) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/11/2019 - 14:30
प्रेस विज्ञप्ती (निजामती सेवा दिवस २०७६ को अवसरमा विविध कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 09/11/2019 - 13:37
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 09/11/2019 - 12:08
सहभागिता सम्बन्धमा (प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तह सबै) मन्त्रालय सूचना/समाचार 09/11/2019 - 12:03
४० औ समाजिक सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (समाजिक विकास मन्त्रालय सबै प्रदेश, स्थानिय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/11/2019 - 11:36
आव २०७५/०७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह सबै) मन्त्रालय सूचना/समाचार 09/10/2019 - 17:09
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु । मन्त्रालय सूचना/समाचार 09/10/2019 - 17:08
पुरस्कृत कर्मचारीको नामावली सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 09/09/2019 - 17:01
पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/09/2019 - 16:13
स्थानीय तहहरुको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/09/2019 - 15:51
विवरण उपलब्ध गराईदिनहुन । (स्थानीय तह सबै) ताकेता स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2019 - 17:00
रक्तदान तथा स्वास्थ्य परीक्षणको कार्यक्रम सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय) कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2019 - 15:15
बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिबालयबाट प्रदान गरिने बैदेशिक रोजगार छात्रबृतिको (शैक्षिक सत्र २०७६) लागि निवेदन दिनेबारे सूचना । सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 09/05/2019 - 15:11
स्थानीय तहको भूमी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(काभ्रे जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै ) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2019 - 15:02
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2019 - 15:02
Web Site Host गर्ने सम्बन्धमा । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/05/2019 - 14:02
समाचार संप्रेषण सम्बन्धमा । (सबै सञ्चार माध्यम) कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2019 - 16:01
तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सबै, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/04/2019 - 15:58
VFL-2019 कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा । (उल्लेखित स्थानीय तह सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2019 - 14:46
पुरस्कृत कर्मचारीहरुको उपस्थिति सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा सूचना/समाचार 09/03/2019 - 11:51
जग्गा उपलब्ध गराउन सहमती माग सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/03/2019 - 11:48
समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा ईकाईमा आवश्यक MIS Operator र Field Assistant पदको लागि अनलाईन आवेदन सम्बन्धी सुचना मन्त्रालय सूचना/समाचार 09/02/2019 - 16:36
आ.ब. २०७५/०७६ को बार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (जिसस सबै, स्थानिय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/01/2019 - 17:11
समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (उल्लेखित निकाय सबै) संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/01/2019 - 17:00
हाजिर हुन जाने सम्बन्धमा । (राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / केन्द्र / प्राधिकरण सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 09/01/2019 - 16:15
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा नमुना कानुन 09/01/2019 - 14:04
तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तहहरु) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/01/2019 - 14:02
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित स्थानिय तह) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 09/01/2019 - 12:53
लेखा परिक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे (उल्लेखित तह सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/30/2019 - 12:33
रा.प. प्रथम, द्वितिय र तृतीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय / आयोजना / सचिबालय / निकाय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 16:42
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७६ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 16:33
बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 14:57
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 14:55
५२, ५३, ५४, ५५ र ५६ औ प्रतिवेदनको जवाफ पठाईदिने सम्बन्धमा (उल्लेखित तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 14:50
निजामती सेवा दिवस, २०७६ सम्बन्धमा । कर्मचारी कल्याण शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 14:03
सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 11:54
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा । ( प्रदेश २ र प्रदेश ५ का स्थानिय तह सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 08/29/2019 - 11:49
अपाङ्गता परिचयपत्रको रङ्ग र ढाँचामा र एकरुपता ल्याउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2019 - 14:53
संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/28/2019 - 14:48
News Release विकास सहायता समन्वय शाखा सूचना/समाचार 08/27/2019 - 15:25
Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 08/26/2019 - 16:52
JDS छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 08/26/2019 - 16:28
आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम वजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (शाखा प्रमुख, शाखाहरु सबै, उल्लेखित निकाय सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2019 - 15:21
राजिनामा / अनिबार्य अवकाश स्वीकृति सम्बन्धमा । (प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिबालय/कार्यालय/स्थानीय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/26/2019 - 15:18
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 08/25/2019 - 20:13
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल कृषि सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 08/25/2019 - 17:37
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल बन सेवाका सहसचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 08/25/2019 - 17:35
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार प्रदेश तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवाका सह सचिव (रा.प प्रथम श्रेणी) हरुको विवरण । संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 08/25/2019 - 17:23
छात्रवृत्ति समितिको ३२८ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | कर्मचारी कल्याण शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 08/23/2019 - 15:00
तेह्रौ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/23/2019 - 14:16
सहभागिता सम्बन्धमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा सूचना/समाचार 08/22/2019 - 17:09
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/21/2019 - 15:31
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा (श्री प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निर्देशनालय/कार्यालय सबै, श्री स्थानीय तह सबै)) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/21/2019 - 15:13
सेवा कालिन तालिममा मनोनयन सम्बन्धमा । स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा सूचना/समाचार 08/21/2019 - 12:57
रा.प. प्रथम र द्धितीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (सबै मन्त्रालय आयोग सचिवालय निकाय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/21/2019 - 12:54
एकीकृत बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 08/21/2019 - 11:45
विवरण उपलब्ध गराईदिनहुन, (स्थानीय तह सबै) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/20/2019 - 16:38
JDS Promotion Seminar सम्बन्धी सुचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 08/20/2019 - 15:03
स्थानीय तहको आ.ब. २०७६।७७ को बजेट विवरण (अद्यावधिक) सम्बन्धमा सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 08/19/2019 - 19:29
बाह्रौ पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/18/2019 - 16:25
यस मन्त्रालयबाट आ.ब २०७६/०७७ श्रावण महिनामा बैदेशिक अध्ययन / तालिम / सेमिनार / अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको विवरण । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 08/18/2019 - 12:55
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिबालय, निर्देशनालय, कार्यालय, स्थानिय तह सबै ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2019 - 16:58
बेरुजु फछर्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शसन सम्बन्धमा, उल्लेखित तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/15/2019 - 11:18
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन विवरण सम्बन्धमा (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/14/2019 - 16:00
गोष्ठीमा सहभागिताका सम्बन्धमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै । विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/13/2019 - 15:34
बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, स्थानीय तह सबै स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/13/2019 - 13:53
तालिममा सहभागी हुन कर्मचारी मनोनयन गरी पठाइएको बारे । (श्री सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्र) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सेवाकालीन तालिम 08/13/2019 - 13:32
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/13/2019 - 12:58
Information Session सम्बन्धी सूचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी सूचना 08/09/2019 - 14:44
निर्देशन सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/09/2019 - 11:56
सुचना । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/08/2019 - 16:28
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/08/2019 - 12:47
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा (जिसस सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2019 - 14:22
रिक्त पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धमा (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/06/2019 - 10:13
सेवाकालीन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुर) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/05/2019 - 15:23
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको आ व २०७५/०७६ को तलबमान सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/05/2019 - 12:10
सिफारिस सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/04/2019 - 16:55
प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय सूचना/समाचार 08/04/2019 - 12:13
नयाँ सरकारी लेखा फाराम प्रयोग सम्बन्धमा । (तोकिएका तह सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/01/2019 - 16:56
अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०१९ मनाउने सम्बन्धमा ( स्थानिय तह सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/01/2019 - 14:41
परिपत्र (स्थानिय तह सबै, जिसस सबै) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/01/2019 - 13:05
आ.व. २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा (तोकिएका तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 08/01/2019 - 12:49
बिश्व स्तनपान सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/31/2019 - 11:54
समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भईदिन हुन । (नेपालगंग उपमनपा, बाँसगढी, घोडाघोडी, भेरी गंगा, वेसीशहर , दुहवी, कविलासी, बिदुर र निलकण्ड नगरपालिका) स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/31/2019 - 08:59
कार्य क्षेत्रमा रहने सम्बन्धमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानिय तह सबै । स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/30/2019 - 15:04
छात्रवृत्ति समितिको ३२७ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | कर्मचारी कल्याण शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/30/2019 - 14:33
सुचना । बढुवा शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/30/2019 - 14:25
आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे । स्ठानिय तह सबै जिसस सबै मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/30/2019 - 14:22
समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिबार्य हाजिर गराउने सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/29/2019 - 17:04
आ.ब.२०७५।७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग, प्रतिष्ठान, विकास समिति,कार्यक्रमहरु, सबै शाखाहरु) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/29/2019 - 14:49
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/29/2019 - 12:34
निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/28/2019 - 13:34
बित्तीय विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/26/2019 - 13:34
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/25/2019 - 16:43
राय प्रतिकृया सुझाव सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/25/2019 - 14:18
ACMD तालिम सम्बन्धी सुचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 07/24/2019 - 11:44
जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस सम्बन्धमा । (महानगरपालिका, उपमनपा, नपा, गापा सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/24/2019 - 11:39
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धी पुन: ताकेता । (श्री गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सबै ) संघीय मामिला शाखा सूचना/समाचार 07/23/2019 - 14:26
सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानिय तह ६७ वटा ) विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/23/2019 - 13:37
संघीय मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / निर्देशनालय कार्यालय सबै । प्रदेशका मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / मन्त्रालय सबै । जिसस सबै । स्थानीय तह सबै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/22/2019 - 17:18
आव २०७५/०७६ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (शाखा प्रमुख, शाखाहरु सबै ) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/21/2019 - 16:06
PCMD तालिम सम्बन्धी सुचना । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 07/21/2019 - 12:34
तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा ।(श्री भरतपुर, बिराटनगर महानगरपालिका / श्री ईटहरी, बुटवल, हेटौडा उपमहानगरपालिका ।) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/21/2019 - 11:18
निर्देशन सम्बन्धमा (मन्त्रालय / आयोग / प्राधिकरण / सचिबालय / कार्यालय) सबै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/19/2019 - 14:52
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा सूचना/समाचार 07/18/2019 - 17:09
गुनासो व्यवस्थापनका लागि विवरण अद्यावधिक गरिदिने बारे (सबै विभाग/प्रतिष्ठान/अस्पताल/जि.स.स./स्थानीय तह) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/18/2019 - 16:59
कर्मचारी रमाना सम्बन्धमा । (श्री मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सबै श्री स्थानीय तह सबै) संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/18/2019 - 15:02
आ.ब. २०७५/०७६ को प्रगती प्रतिवेदन सम्बन्धमा (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 07/18/2019 - 12:44
कर्मचारी परिचालन सम्बन्धमा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2019 - 18:01
स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ती गर्ने तथा सरकारी जग्था दाखिल खारेज र लिजमा र लिजमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बारे प्रष्टयाईएको । स्थानिय तह सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2019 - 13:58
आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - विभाग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान (सबै) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/17/2019 - 13:40
साविक गाविस एक प्राविधिक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/16/2019 - 16:41
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानिय तहहरु सबै वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/15/2019 - 17:06
बिपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै) स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/14/2019 - 15:05
स्थानीय तहको आगामी आ.ब. २०७६।७७ को बजेट सम्बन्धमा सूचना तथा प्रविधि शाखा योजना तथा वजेट सम्बन्धी 07/14/2019 - 14:02
छानविन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/14/2019 - 13:37
परिपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/13/2019 - 16:14
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/12/2019 - 12:56
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (उल्लेखित जिसस सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 07/10/2019 - 17:22
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (जिसस सप्तरी) आर्थिक प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 07/10/2019 - 17:21
रकम निकाशा सम्बन्धमा । (उल्लेखित जिसस सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा सूचना/समाचार 07/10/2019 - 17:19
अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/10/2019 - 15:38
परिपत्र (स्थानीय तहहरु सबै, जिल्ला समन्वय समिति सबै ) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/10/2019 - 15:00
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धी पुन ताकेता (उल्लेखित स्थानीय तहहरु) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/10/2019 - 14:55
स्वीकृत आयोजनाको भुक्तानी सम्बन्धमा (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका तराई मधेशका २१ जिल्ला सबै सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा सूचना/समाचार 07/09/2019 - 16:00
बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/09/2019 - 11:35
बजेट सम्बन्धमा । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/08/2019 - 17:11
छात्रवृत्ति समितिको ३२६ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | कर्मचारी कल्याण शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 07/08/2019 - 16:51
दरबन्दी कायम गरि जिम्बेवारी दिने सम्बन्धमा । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धीत प्रदेश सबै, सम्बन्धित स्थानीयतह सबै) कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 07/08/2019 - 14:20
नेपालमा बिधुतिय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/07/2019 - 15:50
IDE-JETRO Trainning मा मनोनय गरिएको । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2019 - 17:06
SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा (सबै मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / निकाय कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सातै प्रदेश) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2019 - 15:19
आ.व. २०७५/७६ को प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - शाखाहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2019 - 13:45
आ.व. २०७५/७६ को प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/05/2019 - 13:30
सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2019 - 16:22
बेरुजु असुलउपर एवम फर्छयौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित जि.स.स सबै)। सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2019 - 16:17
खुला दिसा मुक्त नेपाल घोषणा सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2019 - 14:36
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (ममनपा/उपमनपा/नपा/गापा, सबै राष्ट्रिय किताबखाना, स्थानिय पुर्वाधार विकास, जिसस सबै) आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2019 - 12:27
शोधभर्ना प्राप्तीको हिसाब भिडान गर्ने सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 07/04/2019 - 12:02
IDE JETRO Trainning का लागि निबेदन आव्हान । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 07/01/2019 - 14:27
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा, स्थानीय तहहरु मोरङ र सुनसरी सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/27/2019 - 16:57
नगर / गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/26/2019 - 12:47
China MOFCOM अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको | (श्री अर्थ मन्त्रालय) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/25/2019 - 10:43
सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/24/2019 - 12:47
दरबन्दी कायम गरी जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश , श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/23/2019 - 17:41
प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जोखिम भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/23/2019 - 12:51
सभामा बजेट पेश तथा पारित गरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा, (स्थानिय तह सबै) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/21/2019 - 15:07
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै )| सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/20/2019 - 15:20
अत्यन्त जरुरी भएकोले विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै )| सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/20/2019 - 14:11
लैङगिक हिंसा विरुद्धको अभियान बर्ष मनाउने सम्बन्धमा (स्थानियत तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/20/2019 - 13:59
लागु औषध दुरुपयोग तथा अबैध ओसारपसार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २६ जुन २०१९ सप्ताहव्यापि कार्यक्रम गरि मनाउने सम्बन्धमा (स्थानिय तह सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/20/2019 - 13:52
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/19/2019 - 11:20
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/18/2019 - 15:49
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/18/2019 - 12:46
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको असाधाराण बिदा तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धमा । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/17/2019 - 11:57
China MOFCOM Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/16/2019 - 12:41
छात्रवृत्ति समितिको ३२५ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/14/2019 - 15:49
छात्रवृत्ति समितिको ३२४ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/14/2019 - 14:48
छात्रवृत्ति समितिको ३२३ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा निजामती कर्मचारी छात्रवृति 06/14/2019 - 14:44
लागू औषध बिरुद्धको ईकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/12/2019 - 14:35
सहभागिता सम्बन्धमा । जि.स.स. धनुषा, स्थानियतहरु सबै (धनुषा जिल्ला अन्तर्गत) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/12/2019 - 14:22
स्थानिय तहले खरीद गर्ने एम्बुलेन्समा भन्सार तथा कर छुट सम्बन्धमा, स्थानिय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/12/2019 - 14:01
मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाहरुको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा (बर्दिया, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली र सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/12/2019 - 13:52
बिवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (स्थानिय पुर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना, तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/12/2019 - 12:16
सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (स्थानीय तह, सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/11/2019 - 16:51
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित नगरपालिकाहरु ) | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/10/2019 - 12:31
आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवं वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरि पठाईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/08/2019 - 15:15
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 17:12
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्वित सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तहहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 17:08
आदेश कार्यन्वयन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 17:06
आयोगको निर्णय सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 17:04
बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 17:02
कार्ययोजना तयार गरी पठाईदिने बारे -उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/07/2019 - 15:46
स्वीकृत कानूनहरु पठाउने बारे | (श्री गाउँपालिका एवं नगरपालिका सबै) संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/06/2019 - 16:52
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रश्नावलीमा राय सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह, श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 06/06/2019 - 16:32
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/06/2019 - 10:09
विश्व वातावरण दिवस , २०७६ मनाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/04/2019 - 17:01
उपस्थिति सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/04/2019 - 16:58
कर्मचारी रमाना सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै(७), श्री स्थानीय तहहरु सबै (७५३) ) | संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 06/04/2019 - 12:41
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. प्रथम श्रेणी ज्येष्टता सहितको सूची | बढुवा शाखा बढुवा 06/03/2019 - 17:41
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. प्रथम श्रेणी कार्यक्षमता सहितको ज्येष्टता सूची | बढुवा शाखा बढुवा 06/03/2019 - 17:40
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणी ज्येष्टता सहितको सूची | बढुवा शाखा बढुवा 06/03/2019 - 17:39
नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प. द्वितीय श्रेणी कार्यक्षमता सहितको ज्येष्टता सूची | बढुवा शाखा बढुवा 06/03/2019 - 17:37
एक नेपाली एक फलफूल विरुवा रोपण अभियानको निरन्तरता सम्बन्धमा (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, श्री स्थानीयतहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 06/03/2019 - 15:31
२०७६।०२।१९ को निर्णयानुसार फाजिलमा रहेका प्रशासन सेवा-सामान्य प्रशासन समूहका टाइपिष्टहरुको समायोजन भएको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 06/02/2019 - 16:58
China MOFCOM अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/31/2019 - 15:39
निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि | कर्मचारी कल्याण शाखा कार्यविधि 05/31/2019 - 14:57
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री सबै स्थानीय तहहरु) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/31/2019 - 14:00
बेरुजु गोष्ठीमा उपस्थिति हुने बारे संशोधित जानकारी (श्री जि.स.स. सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/31/2019 - 13:00
अभिमुखीकरण कार्यक्रमस्थल तोकिएको (उल्लेखित सबै) | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/30/2019 - 16:19
श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/30/2019 - 15:10
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग, श्री समिति/प्रतिष्ठान (सबै) । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/30/2019 - 14:50
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | सूचना तथा प्रविधि शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/29/2019 - 13:14
स्थानीय पूर्वाधार निर्माण अनुभव आदानप्रदान कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | विकास सहायता समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/28/2019 - 16:20
China MOFCOM Scholarship का लागि निवेदन आव्हान | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/28/2019 - 14:25
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकय) | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 05/27/2019 - 15:02
स्थानीय स्तरका कृषि र पशु सेवा केन्द्रको दरवन्दी विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 05/27/2019 - 14:19
प्रवक्ता तोकिएको सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 05/26/2019 - 16:39
स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) लागू गर्ने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/26/2019 - 16:11
कर्मचारी समायोजन, गुनासो सुनुवाई एवं पदपूर्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 05/24/2019 - 14:37
मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 17:08
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 12:49
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ( विभागहरु, जि.स.स.,स्थानीय तहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 12:03
स्थानीय तहको लेखा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 11:49
आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 11:45
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/22/2019 - 11:36
आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस सम्बन्धमा (श्री स्थानीय सरकार सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/21/2019 - 18:01
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय सिमितकाे कार्यालयहरु सबै । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/21/2019 - 16:25
आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/20/2019 - 17:10
आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/20/2019 - 17:09
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा बैदेशिक मनोनयन 05/20/2019 - 17:07
अभिमुखीकरण कार्य्रक्रमस्थल तोकिएको (उल्लेखित सबै) | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/19/2019 - 16:40
प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/17/2019 - 13:30
स्वास्थ्य सम्बन्धी LMIS प्रतिवेदन सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/16/2019 - 17:18
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (श्री संलग्न नगरपालिकाहरु ) | स्रोत परिचालन समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/15/2019 - 15:59
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/14/2019 - 14:31
औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/14/2019 - 14:27
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि विवरण सम्बन्धमा - श्री विभाग/प्रतिष्ठान/ कार्यक्रम/ आयोजना/ समिति/ कार्यालय सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/14/2019 - 14:22
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/13/2019 - 13:59
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु (सबै) । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/13/2019 - 13:19
सहभागिता सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तह (ध्यानाकर्षण: श्रीमान् नगर प्रमुख/ अध्यक्षज्यू) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/13/2019 - 12:53
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/12/2019 - 16:29
परिपत्र सम्बन्धमा - श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (७ वटै प्रदेश)/ श्री स्थानीय तहहरु सबै (७५३)। संगठन विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/12/2019 - 15:51
तलव भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/12/2019 - 13:01
एक नेपाली एक फलफूलको विरुवा रोपण अभियानको निरन्तरता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/12/2019 - 12:37
बेरुजु गोष्टीमा उपस्थिति हुने बारे | (श्री जि.स.स. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/09/2019 - 17:34
कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धमा |(उल्लेखित सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/09/2019 - 16:47
अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै, स्थानीय तहहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/08/2019 - 17:12
सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/07/2019 - 17:26
प्रशासन पत्रिका १३१ औ अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा सूचना/समाचार 05/07/2019 - 12:39
बार्षिक विकास कार्यक्रम तथा MTEF काे लागि विवरण सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/07/2019 - 11:51
गणतन्त्र दिवस २०७६ सम्बन्धमा - श्री जि.स.स सबै/ श्री महा/उपमहा/नपा/गापाहरु सबै । आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/06/2019 - 16:45
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०६७ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 05/06/2019 - 12:25
खर्चको विवरण सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/06/2019 - 10:19
नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सम्भावित योजनाहरुको विवरण सहित आसय पत्र उपलब्ध गराउनु हुन - श्री महा/उपमहा/ नपाहरु सबै । मन्त्रालय अन्य 05/03/2019 - 11:54
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 05/02/2019 - 11:30
बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकाय) | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा सूचना/समाचार 04/30/2019 - 11:44
कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/28/2019 - 15:56
माग आकृति फाराम पठाउने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/28/2019 - 12:44
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर सातौ एवं छैटौ र सहायक पाँचौ तह स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन लगायतका विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/26/2019 - 12:14
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/26/2019 - 12:12
मिति २०७६।०१।०९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका विविध सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी प्रमुख शिक्षक पदको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/26/2019 - 12:07
मेलमिलापकर्ताहरुको दोस्रो रास्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/25/2019 - 17:09
अनुगमन तथा नियमन कार्यकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स सबै / श्री स्थानीय तहहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/24/2019 - 15:59
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/24/2019 - 13:03
सहभागिता सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 15:22
मेलमिलापकर्ताहरुकाे दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धमा - श्री पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 12:53
जानकारी पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 12:51
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 11:35
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 11:33
वेरोजगार व्यक्तिहरुको आवेदन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/22/2019 - 11:28
पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाउने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) | जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/21/2019 - 17:18
समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउने समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा परिपत्र/निर्देशन 04/21/2019 - 13:36
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै) सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/18/2019 - 16:26
सहजीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (श्री प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहहरु ) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/18/2019 - 11:03
सहभागिता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/17/2019 - 16:59
तलब भत्ता सम्बन्धमा |(उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/17/2019 - 16:57
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. सबै) | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/16/2019 - 17:22
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा मेकानिकल समूह जनरल मेकानिकल उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:04
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह संग्रहालय उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:03
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह हाईड्रो पावर उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा परिक्षण तथा मूल्यांकन समूह कर्मचारी परिक्षण तथा मूल्यांकन उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:02
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि समूह मेकानिकल समूह निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा कला समूह चित्रकला उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणी विहिन विविध सेवा वनरक्षक पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 16:52
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 16:51
२०७५।१२।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर छैठौ एवं सहायक स्तर पाँचौं र चौथो स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह कोल्ड चेन असिस्टेन्ट समेतको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/16/2019 - 16:50
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/15/2019 - 16:53
प्रेस विज्ञप्ति - दोस्रो चौमासिक समीक्षा वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 04/13/2019 - 14:04
आयोजना कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/12/2019 - 15:16
बिधार्थी भर्ना अभियान २०७६ सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/12/2019 - 14:28
सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस मनाउने सम्बन्धमा (श्री प्रदेश सरकार सबै एवं स्थानीय तहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/12/2019 - 14:19
स्वास्थ्य समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 04/11/2019 - 14:42
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल सम्बन्धमा (अर्थ मन्त्रालय) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/11/2019 - 12:55
आगामी आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल सम्बन्धमा (मन्त्रालय) योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/11/2019 - 12:46
निर्देशन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | स्थानीय तह समन्वय शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/10/2019 - 14:45
Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको | (श्री अर्थ मन्त्रालय ) जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/10/2019 - 14:39
आ.व. २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/10/2019 - 11:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ एवं सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ असिष्टेन्ट लगायतको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/09/2019 - 18:26
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह सुपरभाइजर समेतको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/09/2019 - 18:13
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ हे व लगायतको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/09/2019 - 18:07
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत छैठौ एवं सहायक पाँचौं र चौथो तह स्वास्थ्य सेवा - अ न मि लगायतको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/09/2019 - 18:05
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृत सातौं छैठौ र सहायक पाँचौं तह स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह जनस्वास्थ्य अधिकृत समेतको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/09/2019 - 17:57
आ.व. २०७५।७६ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । योजना तथा अनुगमन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/09/2019 - 17:38
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/09/2019 - 16:53
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | (श्री स्थानीय तह सबै ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/09/2019 - 16:51
स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन समबन्धी कार्यविधि, २०७५ (श्री स्थानीय तहहरु सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा कार्यविधि 04/09/2019 - 12:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 23:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह कालिगढ पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 23:00
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:59
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह मुख्य महिला कार्यकर्ता पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी विविध सेवा प्लम्बर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:58
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:57
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:56
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ओभरसियर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:55
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ड्राफ्टम्यान पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:54
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:53
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह सिनियर प्लम्बर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:52
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी ईन्जि सेवा मेकानिकल ईन्जि समूह जनरल मेकानिकल ईन्जि उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा महिला कार्यकर्ता पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:51
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:50
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह इन्जिनियरको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह ल्याब अफिसरको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:49
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अधिकृत प्रसारक पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:48
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अर्थशास्त्री पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:47
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा कार्टोग्राफर पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:47
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेक्सटाइल अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:46
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेलिफोन अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:45
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा प्रशिक्षण अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:45
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा प्राविधिक अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:44
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा भूगोलशास्त्री पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:43
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा मर्मत सम्भार टेक्निसियन पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:42
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा मेकानिक्स पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:41
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा श्रव्यदृश्य अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:40
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा हाउस किपिङ्ग अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:39
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूह व्यवसायिक शिक्षा उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:37
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी इन्जि सेवा इलेक्ट्रिकल समूह जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:37
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा वरिष्ठ टेक्सटाइल अधिकृत पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:36
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी विविध सेवा वरिष्ठ भूगोलशास्त्री पदको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:35
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा कर्मचारी परिक्षण मूल्यांकन उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:33
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:32
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:31
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:30
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी शिक्षा सेवा शैक्षिक परिक्षण मूल्यांकन उपसमूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:28
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:27
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:26
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:25
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - सब इन्जिनियर विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:24
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:22
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:21
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा मत्स्य समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:18
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा ला पो डे डे समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:17
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:16
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उप समूहको विवरण कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 22:13
२०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय कृषि सेवा एग्रो इको मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्सको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/08/2019 - 20:55
प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरु । योजना तथा अनुगमन शाखा अन्य 04/07/2019 - 20:39
मनोनयन गरि पठाईदिने बारे (श्री प्रदेश नं २ अन्तर्गतका सबै स्थानीयतहहरु) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/07/2019 - 16:41
दिवा खाजा एवं आवासीय विद्यालयको आवास व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/04/2019 - 17:17
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 18:14
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 18:13
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी कृषि सेवाको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 14:01
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 13:59
२०७५।११।१९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह वन रक्षक पदको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 13:52
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/03/2019 - 13:51
जानकारी सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/03/2019 - 10:48
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सातौं र आठौं तहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/02/2019 - 17:39
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत आठौं तहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/02/2019 - 17:03
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नवौ र दशौ तहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/02/2019 - 17:02
२०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/02/2019 - 16:45
२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल र्इन्जि समूह हाईवे उपसमूहको विवरण | कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा समायोजन 04/02/2019 - 16:44
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धी पुनः ताकेता (जि.स.स. सबै ) | संघीय मामिला शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/02/2019 - 13:04
VFL-2019 कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा अन्य 04/02/2019 - 10:12
सहभागिताका लागि - (श्री स्थानीय तहहरु सबै ) मन्त्रालय परिपत्र/निर्देशन 04/02/2019 - 10:04
निर्णय कार्यन्वयन समबन्धमा | (श्री स्थानीय तहहरु सबै) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा परिपत्र/निर्देशन 04/01/2019 - 17:01
२०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएको रा प अनं प्रथम श्रेणी श